№ 1 (2015)

Зміст

Титульний лист PDF
 

Історія педагогічної думки

МАЙЖЕ ЮВІЛЕЙНЕ: ДО 10-РІЧЧЯ ВИХОДУ ПЕРШОГО НОМЕРА PDF
Ольга Сухомлинська
РАДЯНСЬКА ШКОЛА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОРІВ «ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО АЛЬМАНАХУ» PDF
Наталія Антонець

Історія педагогіки в особах

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ПІДХІД ДО РОЗГЛЯДУ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ПРО ДИТИНУ PDF
Ольга Сухомлинська
ВНЕСОК С. МИРОПОЛЬСЬКОГО У МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ ДУХОВНОГО ВІДОМСТВА (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Галина Шелюх
ВНЕСОК БОРИСА МІТЮРОВА У ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ ІВАНА ФРАНКА PDF
Юлія Чередняк
КОЛЕГІЯ ПАВЛА ГАЛАГАНА В ЖИТТІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АНДРОНИКА СТЕПОВИЧА (1857–1935 рр.) PDF
Андрій Литвин

Педагогічне краєзнавство

ІСТОРІЯ ПЛЕКАННЯ ЛІДЕРІВ: ПОЧАТКИ СКАУТСЬКОГО РУХУ У США (початок XX ст. – 20-і рр. ХХ ст.) PDF
Єлизавета Панченко

Історія освіти

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКАХ З ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ PDF
Лариса Березівська
ІНСТИТУЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПЕДОЛОГІЇ В УКРАЇНІ (20-ті роки ХХ ст.) PDF
Тамара Янченко
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ШКОЛІ 1940–1980-х РОКІВ: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ PDF
Олександр Міхно
ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ В УКРАЇНІ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ PDF
Ірина Тичина
ҐЕНЕЗА ФОРМ І МЕТОДІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ (ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
Людмила Курило
РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ В УКРАЇНІ (40–50-і роки ХХ століття) PDF
Наталія Токуєва
ПЕРІОД ТИМЧАСОВОГО ЗГОРТАННЯ ЛІКВІДАЦІЇ НЕПИСЬМЕННОСТІ В УКРАЇНІ (1921–1923 рр.) PDF
Ольга Бойко
ПИТАННЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ДЕФЕКТОЛОГІЇ (1948–1954 рр. ) PDF
Наталія Дічек

Маловідомі джерела

НЕСКОЛЬКО ПОЛОЖЕНИЙ ИЗ МОЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КАТЕХИЗИСА… PDF
И. И. Ничипоренко

Інформація

Анотації PDF
 
НАШІ АВТОРИ PDF
 
ДО ВІДОМА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ