Стан досліджень з історії педагогіки в Україні у ранній радянський період

Автор(и)

  • Ольга Новицька

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2011.15283

Анотація

В статті висвітлено стан та розвиток педагогічної науки в Україні у 20-ті рр. ХХ ст., проаналізовано організацію наукового життя, розглянуто становлення нової марксистської парадигми в історико-педагогічних дослідженнях раннього радянського періоду.

Ключові слова: педагогічна наука; історико-педагогічні дослідження; марксизм.

Посилання

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Дзеверін О. Г. Розвиток історико-педагогічної науки в УСРР / О. Г. Дзеверін / Розвиток народної освіти і педагогічної науки в Українській РСР. – Наукові запис-ки. – Т. VІ. – К. : Радянська школа, 1957. – 447 с.

Дубровин Г. Науково-педагогічна секція при Домі Освіти. / Г. Дубровин // Шлях освіти. – 1924. – № 7. – С. 189 191.

Інститут педагогіки: погляд через роки (До 75-річчя від дня заснування Українського науково-дослідного Інституту педагогіки) / ред. колегія. – К. : Педагогічна думка, 2002. – 216 с.

Маловідомі першоджерела української пе-дагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.) : хрестоматія / упоряд. : Л. Д. Березівська та ін. – К. : Наук. світ, 2003. – 418 с.

Педагогічна Секція Наукового Товариства при Харківському Інституті Народної осві-ти // Шлях освіти. – 1923. – Ч. 4. – С. 250–284.

Научно-исследовательские учреждения Украины / Педагогическая энциклопедия. – Москва : Работник просвещения, 1929. – Т. 3. – С. 295–303.

Ряппо Я. П. Наука и научное исследование на Украине / Я. П. Ряппо // Шлях освіти. – 1924. – № 10. – С. 103–116.

Сліпко К. Педагогічна секція Харківського Наукового Товариства при ВУАН / К. Сліпко // Шлях освіти. – № 5–6. – 1925. – С. 247–249.

Сухомлинська О. В. Витоки й засади украї-нської школи рефлексології та педології (20-ті роки) / О. В. Сухомлинська // Педа-гогіка і психологія. – № 3. – 1994. – С. 107–117.

Утворення Науково-Дослідного Інституту Педагогіки в Харкові // Шлях освіти. – 1925. – № 12. – С. 239–241.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія педагогічної думки