№ 2 (2017)

Зміст

Історія педагогічної думки

Підготовка фахівців для освіти дорослих в Україні: ретроспекція 20-30-х років ХХ століття PDF
Людмила Тимчук

Історія педагогіки в особах

Погляд на суб'єктність особистості школяра у педагогінчому дискурсі А. С. Макаренка та Г. Г. Ващенка PDF
Олена Галян

Педагогічне краєзнавство

Науковий і творчий шлях Бутило Марії Дем'янівни (1945-2009 рр.): до 80-річчя з дня народження PDF
Сергій Половка Ілона Макаревич
Звичаєно-обрядова культура як засіб соціалізації дітей та молоді східних слов'ян PDF
Тетяна Окольнича
Етапи розвитку викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах Польщі PDF
Анастасія Петрушкова

Історія освіти

Роль бюро есперанто-кореспондентів у розвитку міжнародного кореспондентського руху (1924-1937 рр.) PDF
Юлія Клименко
Екскурсії в системі вітчизняної освіти та виховання (ХІХ - початок ХХ століття) PDF
Олександр Наровлянський

Маловідомі джерела

Архівні джерела з питань управління вищими навчальними закладами на українських землях в імперську добу в 1802-1917 рр. PDF
Олена Кірдан

Бібліографія

Теми досліджень з історії педагогіки (1995-2014) PDF
Б Б