№ 2 (2016)

Зміст

T PDF
 

Історія педагогіки в особах

ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИРОДНОГО ШКІЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ У СПАДЩИНІ О. ЛАЗУРСЬКОГО PDF
Інна Леонтьєва
ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ БРАЗИЛЬСЬКОГО ПЕДАГОГА ПАУЛО ФРЕЙРЕ PDF
Ірина Турчин

Історія освіти

ПРІОРИТЕТНІ СКЛАДОВІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ ДЛЯ ГІРНИЧОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА КАТЕРИНОСЛАВЩИНІ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Марина Бабенко
ТОВАРИСТВА ТВЕРЕЗОСТІ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНА РОЛЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ БОРОТЬБИ З АЛКОГОЛІЗМОМ В УКРАЇНІ (ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ -20-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) PDF
Олена Балдинюк
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗБУДОВИ ПОЧАТКОВОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДОНБАСУ PDF
Дмитро Єфімов
ПРИНЦИПИ ОСВІТНЬО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ТА КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОЛЕТКУЛЬТУ PDF
Оксана Кравченко
ПЕРІОДИЗАЦІЯ НОВАТОРСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО РУХУ В УКРАЇНІ У ХХ СТОЛІТТІ PDF
Оксана Кравчук
ПИТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. PDF
Валентина Кушнір

Бібліографія

ПЕРШОДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО PDF
Тетяна Кочубей
Б PDF
Б Б

Інформація

З
 
А PDF
 
А PDF