№ 2 (2015)

Зміст

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ PDF
 

Історія педагогічної думки

ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОІСТОРІЇ В СУЧАСНОМУ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ВИМІРІ
Ольга Сухомлинська

Історія педагогіки в особах

ПАВЛО РЯБКОВ – АКТИВНИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ ТА ПРОСВІТНИК ЄЛИСАВЕТГРАДЩИНИ
Оксана Філоненко
ВПЛИВ ФЕОФАНА ПРОКОПОВИЧА НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ШКІЛЬНИЦТВА У XVIII СТ. PDF
Тетяна Кочубей

Педагогічне краєзнавство

ДО ІСТОРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОГО ПРОЛЕТКУЛЬТУ PDF
Оксана Гоменюк
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ГІМНАЗІЙНОЇ ОСВІТИ НА БУКОВИНІ (ХІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.) В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF
Олена Дем’янчук
ДО ПИТАННЯ ПРО НАВЧАННЯ РІДНОЮ МОВОЮ В ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ ЗАКАРПАТТЯ У 1939–1944 рр. PDF
Октавія Фізеші
ДІЯЛЬНІСТЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСЬКИХ РАД ПРИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Оксана Герасименко

Історія освіти

ОБРАЗ СПІВЦЯ-КОБЗАРЯ В ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА ТА ЙОГО ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКАХ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ PDF
Лариса Йовенко
РОБІТНИЧИЙ КЛУБ У СТРУКТУРІ ПРОЛЕТКУЛЬТІВСЬКИХ УСТАНОВ PDF
Марія Краєва
ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Світлана Остапчук

Бібліографія

БІБЛІОГРАФІЯ: ПЕДАГОГІЧНА ТА НАУКОВО- ПРОСВІТНИЦЬКА СПАДЩИНА В. Д. СИПОВСЬКОГО (1844-1895 РР.) PDF
Дар’я Хрипун

Інформація

АНОТАЦІЇ PDF
 
НАШІ АВТОРИ PDF
 
ДО ВІДОМА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ PDF