Історичні завоювання фортепіанної школи у контексті розвитку української музичної культури ХХ століття: аналіз періодизацій

Автор(и)

  • Наталя Гуральник

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2006.15063

Посилання

Список використаних джерел

Горбенко С.С. Дитяче хорове виховання в Україні. Навчально-методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1999. – 253с.

Горбенко С.С. Історичний розвиток музичної освіти дітей шкільного віку гуманістичної спрямованості // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць, 2004. – Вип. 1 (6). – К.: НПУ. – 284с. – С.263-269.

Гуральник Н.П. Музично-педагогічна думка в контексті історії розвитку педагогіки України ХХ століття // Наукові записки: Збірник наук. статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова / Укл. П.В.Дмитренко, Л.Л.Макаренко. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – Випуск LVIII (58). – 291с. – С.39-48.

Лисенко М.В. Листи / Упоряд. О.Лисенко; вступ. стат. М.Рильського; ред. Л.Кауфмана. – Київ: Мистецтво, 1964. – С.413.

Літературно-науковий вісник. Річник VІІ: Т.ХХVІІ. Кн.VІІІ.– Львів, 1904.– С.92.

Михайличенко О.В. Основи загальної та музичної педагогіки: теорія та історія. – Навч. посібник для студентів музичних спеціальностей. – Суми: Вид-во „Наука”, 2004. – 210с.

Ольховський Ю.А. Нариси історії української музики / Підгот. до друку, наук. ред., вступ стат., комент. Л.Корній. – К.: Музична Україна, 2003. – 512с.

ЦДІА України, ф.442, оп. 46, спр. 471, ар. 1-17.

ЦДІА України, ф.442, оп. 50, спр. 202, ар. 1-3.

ЦДІА України, ф.442, оп. 622, спр. 180, ар. 1-4.

ЦДІА України, ф.442, оп. 622, спр. 486, ар. 49-64.

Шульгіна В.Д. Автореферат дис... на соиск. докт. мистецтвознавства. – К., 2002. – 42с.

Шульгіна В.Д. Тенденції розвитку національної музичної школи в контексті загального процесу розбудови національної школи в Україні // Вісник Держ. академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 1999. – №2. – С.35-45.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія педагогічної думки