DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2018.135953

Рефлексологія як навчальний предмет у Харківському інституті народної освіти

Наталя Бойко

Анотація


Реорганізація системи вищої освіти суттєво вплинула на розвиток науки у закладах вищої освіти, формування нової наукової еліти, напрями й методи наукових досліджень. У науковому обігу з’явилися нові терміни «рефлексологія», «педологія». На основі вивчення архівних документів розглянуто рефлексологію як навчальний предмет у підготовці педагогічних працівників у Харківському інституті народної освіти. Проаналізовано роботу науково-дослідної кафедри педагогіки при Харківському ІНО та висвітлена робота секції рефлексології при ній.

Ключові слова


Рефлексологія; Педагогіка; Педологія; Науково-дослідна кафедра; Харківський інститут народної освіти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Новицька О. Організація та діяльність нау-ково-дослідних кафедр педагогіки в Україні у 20-ті роки / Новицька О. // Історико-педагогічний альманах. – 2013. – Вип. 1. – С. 71–82.

Протопопов В. П. Завдання рефлексології та її методи / В. П. Протопопов // Український вісник рефлексології та експериментальної педагогіки / за ред. В. П. Протопопова. – Х. : Державне видавництво України, 1925. – С. 7–11.

Сухомлинська О. В. Витоки й засади україн-ської школи рефлексології та педології (20-ті роки) / О. В. Сухомлинська // Педагогіка і психологія. – 1994. – № 3. – С. 107–118.

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років / В. С. Бакіров, В. М. Духопельников, Б. П. Зайцев та ін. – Х. : Фоліо, 2004. – 750 с.

Центральний державний архів вищих орга-нів влади та управління України (ЦДАВО України). – Ф. 2. – Оп. 2. – Спр. 767. – Арк. 32.

ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 2. – Спр. 1206. – Арк. 3.

ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 3. – Спр. 777. – Арк. 35.

ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 6. – Спр. 567. – Арк. 8.

ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 6. – Спр. 804. – Арк. 77.

ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 6. – Спр. 4579. – Арк. 382–385.

ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 7. – Спр. 132. – Арк. 77.