Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2006) Внутрішкільна науково-методична робота з учителями початкових загальноосвітніх шкіл України (1945-1990 роки) Подробиці   PDF
Наталія Матвеєва
 
№ 2 (2011) Вплив ідей М. Х. Бунге (1823–1895) на розвиток і вдосконалення університетської освіти Анотація   PDF
Ганна Мірошниченко
 
№ 1 (2007) Вплив М.Максимовича на формування особистості В.Науменка Подробиці   PDF
Ірина Скоропад
 
№ 2 (2012) Вплив педології на становлення гендерного підходу до освіти й виховання школярів в Україні (20-ті рр. ХХ ст.) Анотація   PDF
Оксана Петренко
 
№ 2 (2006) Вплив соціокультурного життя України початку ХХ століття на формування особистості (на матеріалі театрального мистецтва) Подробиці   PDF
Маргарита Дергач
 
№ 2 (2011) Вплив трудової підготовки на загальний розвиток особистості в педагогіці В. О. Сухомлинського Анотація   PDF
Надія Калініченко
 
№ 2 (2015) ВПЛИВ ФЕОФАНА ПРОКОПОВИЧА НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ШКІЛЬНИЦТВА У XVIII СТ. Подробиці   PDF
Тетяна Кочубей
 
№ 2 (2014) Впровадження політехнічного навчання у загальноосвітній школі у 1952–1958 роках Анотація   PDF
Валентина Кушнір
 
№ 1 (2005) Вступне слово головного редактора Подробиці   PDF
Ольга Сухомлинська
 
№ 2 (2010) Г. Кершенштейнер про роль продуктивної праці у вихованні особистості школяра Анотація   PDF
Геннадій Ковальчук
 
№ 2 (2010) Григорій Сковорода: радянська доба і сучасність Анотація   PDF
Тетяна Кочубей
 
№ 2 (2011) Громадсько-культурна діяльність Ю. Крашевського на Волині Анотація   PDF
Віта Павленко
 
№ 2 (2012) Діяльність народного комісаріату освіти України з реалізації завдань естетичної підготовки та естетичного виховання майбутніх учителів Анотація   PDF
Сергій Мельничук, Анатолій Рацул
 
№ 2 (2015) ДІЯЛЬНІСТЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСЬКИХ РАД ПРИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Подробиці   PDF
Оксана Герасименко
 
№ 2 (2014) Дезінтеграція змісту шкільного суспільствознавства (1975–1986 рр.) Анотація   PDF
Володимир Арешонков
 
№ 2 (2011) Державна політика щодо диференціації організації і змісту шкільної освіти в Україні в імперську добу (кінець ХІХ ст. – 1917 р.) Анотація   PDF
Лариса Березівська
 
№ 2 (2014) Детермінація соціально-економічного та нормативно-законодавчого регулювання змісту дошкі-льної освіти Української РСР (друга половина ХХ століття) Анотація   PDF
Надія Фроленкова
 
№ 2 (2010) Дещо про дослідження проблем дошкільної освіти в сучасній українській педагогічній науці Анотація   PDF
Іван Зайченко
 
№ 1 (2012) Деякі аспекти еволюції сприйняття творчості В. Сухомлинського: дорога довжиною в 40 років Анотація   PDF
Ольга Сухомлинська
 
№ 2 (2008) Динамика целеценностных смыслов воспитания в педагогической системе В.А. Сухомлинского Подробиці   PDF
Михаил Богуславский
 
№ 1 (2012) Дискусії навколо стародавніх мов в контексті проекту статуту загальноосвітніх навчальних закладів (1862 р.) Анотація   PDF
Алла Паладьєва
 
№ 2 (2010) Дискусія між Наркомосом УСРР і Наркомосом РСФРР щодо розвитку шкільної освіти: історіографія дослідження (1920 р. – поч. 30-х рр. ХХ ст.) Анотація   PDF
Оксана Мушка
 
№ 1 (2012) Дитиноцентризм – педагогіка дитини як humanum Анотація   PDF
Олена Квас
 
№ 1 (2012) Дитинство В. П. Науменка в координатах соціалізаційних впливів кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Анотація   PDF
Ірина Албул
 
№ 1 (2012) Дитинство – об’єктивна передумова зародження дитячого руху (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Анотація   PDF
Наталія Коляда
 
76 - 100 з 470 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>