Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (2006) Бібліографія: приватні заклади освіти (ХХ – поч. ХХ століття) Подробиці   PDF
Світлана Гущина
 
№ 2 (2009) Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) Подробиці   PDF
Ігор Кривошея
 
№ 2 (2007) Від парафіяльної до єдиної трудової школи на Черкащині на початку ХХ століття Подробиці   PDF
Світлана Екало
 
№ 2 (2006) Відображення проблем гендерної освіти та виховання у радянській педагогічній пресі періоду НЕПу (1921-1929 рр.) Подробиці   PDF
Оксана Петренко
 
№ 1 (2013) Василь Каразін. О воспитании женского пола в низших состояниях Анотація   PDF
Ольга Майструк
 
№ 2 (2012) Василь Харцієв: підготовка педагогічних кадрів Анотація   PDF
Надія Калініченко
 
№ 2 (2013) Взаємовідносини земських установ та церковно-приходських шкіл Бахмутського повіту в XIX – на початку XX ст. Анотація   PDF
Сергій Татаринов
 
№ 2 (2008) Вивчення народнопедагогічної системи В.О. Сухомлинського: наукові підходи Подробиці   PDF
Василь Ликов
 
№ 2 (2012) Видатні постаті української лінгводидактики початкової школи 1920-х років Анотація   PDF
Інна Шоробура, Аліна Качур
 
№ 1 (2007) Використання здоров’язберігаючої концепції В.О.Сухомлинського в умовах загальноосвітніх навчальних закладів Подробиці   PDF
Оксана Калюжна
 
№ 1 (2014) Виникнення дитячого руху в Україні як самодіяльного соціально-педагогічного явища (перші десятиліття ХХ ст.) Анотація   PDF
Наталія Коляда
 
№ 1 (2013) Висвітлення історії освіти у Підкарпатській Русі періоду 1919–1938 рр. у радянській історіографії Анотація   PDF
Артур Ковач
 
№ 1 (2014) Витоки дослідження середовища як педагогічного феномену Анотація   PDF
Олена Ярошинська
 
№ 1 (2017) ВИТОКИ СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІКИ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ОСВІТІ (XVI – початок ХХ ст.) Анотація
Віталій Маврін
 
№ 1 (2011) Виховання дбайливого ставлення до природи у педагогічній спадщині І. П. Деркачова (1834–1916) Анотація   PDF
Вікторія Мироненко
 
№ 2 (2012) Виховання малих дітей та догляд за ними у східних слов’ян VІ–ХІІІ століть Анотація   PDF
Ольга Радул
 
№ 1 (2006) Виховання характеру як морально-вольової якості особистості у творчості В.Сухомлинського Подробиці   PDF
Микола Галів
 
№ 1 (2008) Виховні традиції православ’я у творчий спадщині Д.С. Туптала (Димитрія Ростовського) Подробиці   PDF
Валентина Бондаренко
 
№ 1 (2008) Виховне новаторство у діяльності Одеської школи-комуни №1 (початок 20-х років ХХ ст.) Подробиці   PDF
Наталія Дічек
 
№ 1 (2013) Виховний ідеал українського селянства Анотація   PDF
Людмила Єршова
 
№ 1 (2006) Виховуючий вплив навчання (Публікація Ольги Сухомлинської) Подробиці   PDF
Олександр Музиченко
 
№ 1 (2015) ВНЕСОК БОРИСА МІТЮРОВА У ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ ІВАНА ФРАНКА Подробиці   PDF
Юлія Чередняк
 
№ 2 (2012) Внесок Одеського лікарсько-педагогічного кабінету в реалізацію диференційованого підходу до організації дитинства в Україні у 20-ті рр. ХХ ст. Анотація   PDF
Наталія Дічек
 
№ 1 (2015) ВНЕСОК С. МИРОПОЛЬСЬКОГО У МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ ДУХОВНОГО ВІДОМСТВА (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Подробиці
Галина Шелюх
 
№ 2 (2014) Внесок Феофана Прокоповича у розвиток української педагогічної думки XVIII ст. Анотація   PDF
Тетяна Кочубей
 
51 - 75 з 470 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>