DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2012.15386

Науково-педагогічна спадщина С. Х. Чавдарова (до 120-річчя від дня народження)

Людмила Бондар

Анотація


Стаття присвячена науково-педагогічній спадщині ученого, педагога, дидакта, методиста початкової і середньої освіти, професору Саві Христофоровичу Чавдарову, ім’я якого широко відоме не лише на Україні, а й за її межами. Зазначено, що С. Х. Чавдаров був одним з фундаторів радянської педагогіки на Україні, автором глибоких праць з питань теорії та історії педагогіки, дидактики, методичних посібників і підручників.

Ключові слова: науково-педагогічна спадщина; педагог; радянська педагогіка; С. Х. Чавдаров.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Алексюк А. М. С. Х. Чавдаров – заслужений діяч науки УРСР / А. М. Алексюк // Педагогіка. – Вип. 5-й. – К., 1967.

Бондар Л. С. Чавдаров Сава Христофоро-вич / Л. С. Бондар // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. Кн. 2: Навч. посібник / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005.

Методика викладання української мови в середній школі / за ред. С. Х. Чавдарова і В. І. Масальського. – К. : Рад. школа, 1962; Педагогічна наука на сторінках журналу «Советская педагогика» (1937–1991) : бібліогр. покажч. / наук. ред. Сухомлинські О. В. ; ук-лад. проф. Н. С. Побірченко ; бібліогр. ред. Григоренко Т. В. – Умань : Жовтий, 2010.

Пронников А. К. Проблемы теории и исто-рии педагогики : дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук / Пронников А. К. – К., 1983.

Сухомлинські О. В. О. Сухомлинський та С. Х. Чавдаров: наукові та особистісні сто-сунки / О. Сухомлинська // Рад. шк. № 1. – 2003.

Тартаковский Б. С. Повесть об учителе Су-хомлинском: Смерть и жизнь рядом : по-вести / Б. С. Тартаковский. – 1983.

Чавдаров С. Х. Методика викладання української мови в початковій школі : підручник для педагогічних шкіл і посібник для вчителів початкової школи / С. Х. Чавдаров. – К. – Х. : Рад. школа, 1938.

Чавдаров С. Х. Методика викладання української мови (граматики і правопису) в середній школі / С. Х. Чавдаров. – К. – Х. : Рад. школа, 1946.

Чавдаров С. Х. Педагогічні ідеї Тараса Шевченка / С. Х. Чавдаров. – К. : Рад. шко-ла, 1953. – 208 с.

Чавдаров С. Х. Про методи наукової роботи над підручником / С. Х. Чавдаров // Ком. Освіта. – 1933. – № 6.

Чавдаров С. Х. Радянська дидактика і її принципи: Методи навчання. Перевірка і оцінка знань учнів / С. Х. Чавдаров // Педагогіка / під ред. С. Х. Чавдарова. – К., 1941.

Чавдаров С. Х. Методи навчання в середній школі. Методичний лист / С. Х. Чавдаров, А. М. Алексюк. – К. : Рад. школа, 1962.

Чавдаров С. Х. Критичний огляд основних напрямів у методиці викладання грамати-ки ХІХ і ХХ ст. / С. Х. Чавдаров, В. І. Васальський // Методика викладання української мови в середній школі / за ред. С. Х. Чавдарова і В. І. Масалького. – К. : Рад. школа, 1962.

Шульман Б. Педагогіка : посібник для педагогічних вищих шкіл / Б. Шульман ; за ред. проф. С. Х. Чавдарова (Рецензія) // Ком. освіта, 1940.